Kursevi

slicica1

PREDŠKOLSKI UZRAST

Ovi kursevi su, dakle, namenjeni našim najmlađim članovima ( 4 – 6 godina). Nastavu zasnivamo na učenju engleskog jezika kroz razne igre i zanimljive, a istovremeno, jednostavne pesmice. Pored udžbenika koji su prilagođeni uzrastu naših mališana, u nastavu uključujemo i upotrebu zanimljivih fleš kartica, postera, društvenih igara kao i interaktivne igrice na računaru.
Deca svojim radom pokazuju zainteresovanost za bilo koji vid nastave i ispoljavaju čak i svoj takmičarski duh u pojedinim aktivnostima. Naša nagrada su ostvareni rezultati na kraju školske godine kao i činjenica da su i roditelji zadovoljni svime što smo kao tim postigli.

ŠKOLSKI UZRAST

slicica2

Gore navedeni kursevi su namenjeni učenicima od 7 – 15 godina. U našoj praksi se pokazalo kao najzahvalnije to što rad zasnivamo na radu u manjim grupama. To nam omogućava da se svakom učeniku jednako posvetimo i kvalitetnije uvežbamo sve četiri jezičke veštine pod kojima podrazumevamo razumevanje, govor, čitanje i pisanje.

Udžbenike biramo u skladu sa uzrastom naših đaka i vodimo računa da svakako ispoštujemo sferu interesovanja učenika. Kroz nastavu se trudimo da našim učenicima približimo i englesku kulturu te između ostalog organizujemo radionice u vreme određenih praznika (Božić, Uskrs, Haloween…)

slicica3

PRIPREMNI KURSEVI ZA PET, FC E, CAE

Cosmopolitan studio stranih jezika organizuje pripremne kurseve za polaganje međunarodno priznatih ispita engleskog jezika

PET – Preliminary English Test je srednji nivo Kembridž ispita i pripada nivou B1 Saveta Evrope. Podrazumeva samostalno korišćenje engleskog jezika u svakodnevnim situacijama. Priznat je od strane velikog broja obrazovnih institucija i poslodavaca širom sveta.

FCE – First Certificate in English je viši srednji nivo Kembridž iz engleskog jezika i na skali Saveta Evrope nosi oznaku B2. Od kandidata na ovom nivou očekuje se da mogu da rade ili studiraju i da se, kao turisti, lako snalaze u zemljama engleskog govornog područja. Ovaj sertifikat je prihvaćen kao dovoljna potvrda znanja za zaposlenje i neke studije širom Velike Britanije, kao i svuda u svetu.

CAE – Certificate of Advanced English je prvi od dva najviša nivoa Kembridžovih ispita iz engleskog jezika. Na skali Saveta Evrope nosi oznaku C1. Ovaj sertifikat predstavlja dokaz da znanje engleskog jezika polaznika zadovoljava apsolutno sve standarde koji se očekuju od jednog profesionalaca u korporativnom i poslovnom okruženju ili od studenata u jednom akademskom okruženju, tj. na osnovnim i master univerzitetskim studijama. CAE sertifikat priznat je od strane gotovo svih univerziteta i koledža u svetu, kao i najvećih svetksih kompanija.

Nakon uspešno savladanog gradiva, naši učesnici polažu ispite što im omogućava ostvarivanje prava na sertifikat koji im dalje omogućava pojedine olakšice tokom studiranja ili prilikom konkurisanja/zapošljavanja kao i za dobijanje određenih stipendija.

Uz zajednički rad i volju za saradnjom, našim učenicima možemo da garantujemo uspeh na pomenutim ispitima i na taj način opravdamo ukazano poverenje.